Improviseren kun je leren

Dit hoofdstuk is een verzameling van het lesmateriaal dat ik voor mijn leerlingen vervaardigd heb. De improvisatie-methode behelst het leren analyseren van (jazz) standards. Bij elk boek zijn meespeel CD's vervaardigd om de oefeningen en standards thuis te kunnen spelen.
De methode bestaat uit acht modules:
Deel 1: Majeur
Deel 2: Cadensen
Deel 3: Mineur
Deel 4: Blues
Deel 5: Gevorderd
Deel 6: Ladders
Deel 7: Melodie
Deel 8: Soleren
Per module wordt de theorie behandeld en komen een aantal standards aan bod die door de student geanalyseerd kunnen worden. In acht modules wordt in oplopende moeilijkheidsgraad de complete jazztheorie behandeld van toonladders en akkoorden tot alteraties en tritonusvervanging. De acht delen zijn te bestellen voor € 17,50 per deel.
Het Basispakket deel 1 t/m 3, majeur en mineur van € 52,50 voor € 49,00. Hiermee kun je 75% van de standards analyseren en leer je een goede solo te spelen.
Deel 4, de Blues is op zichzelf staand en kun je los gebruiken.
Gevorderden pakket deel 5 & 6 van € 35,00 voor € 32,50 waarin je alle denkbare standards kunt analyseren.
Verdiepingspakket deel 7 & 8 van € 35,00 voor € 32,50. Deze kan na het basispakket en geeft verdieping in het soleren.
Totale pakket deel 1 t/m 8 van € 140,00 voor € 130,00.
Er is ook een deel techniek beschikbaar, waarbij specifieke (saxofoon) technische- en andere studies aan de orde komen.
Elke module kan afzonderlijk in een workshop gebruikt worden.
Deze methodiek is ontwikkeld met steun van het
:
De partituren zijn opgeslagen in pdf formaat. Mochten de noten niet correct weergegeven worden dan kan op adobe.com gratis de nieuwste versie van de Acrobat-reader gedownload worden.

De partijen zijn voor C-instrumenten, Bes- en Es-instrumenten en in de bassleutel. In de analyse zijn de trappen onder de akkoorden vermeld. In de cirkel staat de toonsoort: met hoofdletter is majeur, met een kleine letter mineur.

Module 1: Majeur
Basics
1. Improviseren
2. Swing
3. Toonladders
4. Kwintencirkel
5. Intervallen
6. Solfège
7. Akkoorden – Trappen
8. Drieklanken
9. Majeur - mineur
10. Swing – Latin
11. Spanning – Oplossing
12. AABA
13. Tussendominant
14. Akkoordnoten – Verschiltonen

Standards
Mack the Knife
My Little Suede Shoes

Rabbits in the Pea Patch
African Marketplace
Duke of Iron
Perdido
Sweet Georgia Brown
Dr. Itm


Module 2: Cadensen
1. Functies
2. V-I en Oefening
3. I – IV – V
4. II – V – I
5. Modulatie
6. Sequens
7. I – VI – II – V Rhythm changes
8. Volledige cadens
9. Akkoord analyse

Standards
In a Mellow Tone
Matilda
Valse Robin
Tune Up
I Got Rhythm

Rhythm-a-ning
Take Five
Just Friends


Module 3: Mineur
1. Mineur parallel
2. Mineur toonladders en harmonisch & melodisch en de zigeunerladder
3. Kwintencirkel
4. Trappen in mineur
5. II – V – I in mineur
6. Tussendominant
7. Trappen in mineur harmonisch, melodisch, zigeuner
8. Ve trap in mineur en majeur
9. Zestienden in swing
10. Volledige cadens in mineur
11. IIe trap mineur
Greensleeves
Autumn Leaves
My Funny Valentine
Fragile
Love for Sale
Serenade to a Cuckoo
So What
Greensleeves
Gentle Rain

Module 4: Blues
1. Basic Blues
2. Bluesladder en in de bassleutel
3. Verschiltonen
4. B.B. King Blues
5. Blueslicks
6. Rollins Blues
7. Holiday Blues
8. Coleman Blues
9. Parker Blues
10. Maceo Blues
11. Mineur Blues
12. Verschiltonen in een mineur blues

Standards
Three for the Festival
Misterioso
Why I Sing the Blues
Bessies Blues
Tenor Madness en Verschiltonen

Fine and Mellow
When Will The Blues Leave
Blues for Alice Chicken
Rabbits In The Pea Patch
Stevie
Footprints
Comin ’ Home Baby
Blue Bossa


Module 5: Gevorderd
1. Articulatie
2. Timing
3. Tritonus vervanging
4. Modaal
5. Sus4
6.1. Moll – Dur
6.2. Napels
7. Coltrane Changes
C-Jam Blues
Bunny
Stolen Moments
Unit Seven
A Night In Tunesia
One Note Samba
Olé
Maiden Voyage
A Stritch in Time
What is This Thing Called Love
Giant Steps

Module 6: Ladders
1. Pentatonisch
2. Bebopladder
3. Ve trap in majeur en mineur, V+7
4. Octotonisch
5. Verminderd
6. Hele toons

Standards
In a Sentimental Mood
Indiana
Donna Lee
Someday my Prince will come
Octocon
Juju


Module 7: Melodie
1. Akkoordtonen en versieringstonen


2. Leidtonen
3. Outside spelen
4. Een melodie uitzoeken en opschrijven
5. Hoe maak ik een 2e en 3e stem?
6. Meerstemmige riffjes

Standards
Blue Monk
Freddie Freeloader
Song For My Father
Take The A-Train
The Magilla
Impressions
Eternal Triangle
Lady Bird
Bemsha Swing
Little Sunflower
Bye Bye Blackbird
Zoot Swings The Blues
Lester Leaps In


Module 8: Soleren
1. Themamateriaal
2. Niet spelen
3. Interactie
4. Opbouw
5. Effecten
6. Dynamiek
7. Hoog en laag
8. Articulatie en frasering
9. Sequensen
10. Motiefjes
11. Rifjes, Pick-up
12. Ritmesectie
13. Publiek
14. Voor workshopleiders

Standards
Desafinado
All Blues
Turnaround

Work Song
I Got You (I Feel Good)
There Was A Time

All The Things You Are
St. Thomas
The Surrey With The Fringe On Top


Techniek
Toonladder techniek
Techniek 12 toonladders
Techniek 12 toonladders in tertsen
Techniek 12 toonladders V
Techniek 12 toonladders II
Techniek chromatisch
Licks
Licks V
Blueslicks
Licks V-I
Licks Bebop
Licks II-V-I
Licks I-VI-II-V
Patterns
Patterns major scales en major chords
Patterns dominant scales en chords
en dominant in minor
Patterns minor scales en chords
Patterns half diminished

Diversen
Lick in akkoord 1 en 2
Opwarmoefeningen
Akkoorden en changes
Van terts naar septiem
Toonklok

Speciale technieken
Bugle calls
Bugle calls oefening
Chromatische bugle calls
Chromatische buggle calls omhoog en omlaag
Toptonen
Saxofoon techniek
Hoge register oefeningen
Octotonisch saxofoon
Linkerhand techniek
Transponeren
Akkoorden


Analyses
Module 1: African Marketplace
Module 2: Tune Up
Module 3: Autumn Leaves

Module 4: Tenor Madness
Module 4: Footprints
Module 5: Maiden Voyage


Module 6: In a Sentimental Mood
Module 7: Lady Bird
Module 8: All The Things You Are

 

Bestel nu!


Terug naar docent